nfa-vurderingsskjema-ved-endring-av-oppgaver-mellom-spesialisthelsetjeneste-og-fastleger-juni-2018