Omskjæring – offentlig avtale

Omskjæring av gutter under 3 måneder

Til alle fastleger og turnusleger i Sarpsborg.

Vedlagt finner dere informasjon om rituell omskjæring av gutter under 3 mnd i helse SørØst. 

Brev omskjæring helsestasjon