Varsel om overdosefare – Fredrikstad

Info til helsearbeidere - Varsel om overdosefare

Vi er bekymret for at det er sterkt stoff i omløp og ønsker å varsle våre samarbeidspartnere og be dere være ekstra oppmerksomme i den anledning.  Det har vært flere nylige epiosoder med overdoser hvor det oss bekjent har vært inntatt “hjemmelaget coktail” bestående av heroin, batterisyre nitroglyserin, blodfortynnende og annet. Vi ber ansatte i tjenestene om å være på vakt og videreformidle viktig informasjon og kunnskap til brukere, pårørende og andre samarbeidspartnere - og å gi bistand ved behov. Ved overdose, gi livreddende førstehjelp og ring 113 Ta vare på hverandre!

Virksomhet Friskliv og mestrin g v/Marianne O. Næss, avdelingsleder Rus og psykisk helse. Tlf. 99359503, Epost: maot@fredrikstad.kommune.no pdf icon Varsel-om-overdosefare-17.02.2016.pdf