ENTRESTO® i Allmennpraksis

Entresto®  = Sacubitril / Valsartan
ARNI (Angiotensin-Reseptor-Neprilysin-Inhibitor)

Innhold

 
Informasjonen er gitt i beste kollegiale hensikt til kollegaer i primærhelsetjenesten!
Hensikten er å gi kollegaer i primær helsetjenesten en kortfattet og praktisk oppsummering.

Bruksområde og generelle råd 

Hjertesviktpasienter som behandles med maksimal tolerabel dose ACE-hemmer eller AII-blokker, men som fortsatt er symptomatiske tilsvarende NYHA klasse 2-4** og som ved ekkokardiografi eller annen metode(MR, CT, MUGA, scintigrafi) har EF =/<35%** er det riktig å vurdere overgang til Entresto(ARNI).
  • Dette kan initieres av fastlege uten at man behøver «godkjenning» av kardiolog.
  • Ved sterk tvil er det naturligvis greit å forhøre seg telefonisk med f.eks sykepleier ved hjertesviktpoliklinikken SØ (Anne 69866936, Guro 69866897) da de besitter bred kunnskap og erfaring med sviktbehandling og dersom ved tvil kan drøfte internt med kardiolog. 

Dosering

På pas. der man velger å skifte til Entresto(ARNI) skal man:
  • Ved overgang fra ACE-hemmer være nøye med 36 timers ventetid(utvasking) fra siste dose ACE-hemmer før oppstart Entresto.
  • Ved overgang fra en AII-blokker er slik ventetid(utvasking) ikke nødvendig, men man kan går rett over på Entresto.
Anbefalt startdose 49/51 mg x 2. Man bør tilstrebe å doble dosen til 97/103 mg x 2 etter 2-4 uker. Tilfeller der lavere startdose kan være aktuelt finner man redegjort for i felleskatalogteksten under avsnittet dosering. 

Generelle bivirkninger

Vanligste bivirkninger ved bruk av Entresto er stort sett de samme som for ACE-hemmer og AII-blokkere. Disse er:
  • Hypotensjon, hoste, hyperkalemi, økt kreatinin.
  • Angioødem er sjeldent, men samtidig en kontraindikasjon for Entresto(ARNI).

Blodprøvekontroller

Etter oppstart Entresto skal man kontrollere blodtrykk, kalium og nyrefunksjon regelmessig særlig i starten.
Kontroll ca. hver 14 dag er greit.
  • Ved s-kalium > 5,4 bør man vurdere om man skal seponere alt. doseredusere Entresto.
  • Ved utvikling av signifikant nyresvikt, dvs. > 20% økning i kreatinin skal man vurdere dosereduksjon.
  • Ved systolisk BT < 95 mmHg skal dosereduksjon eller seponering vurderes.  

Husk at det er generell forhåndsgodkjent refusjon via paragraf 2, ICD I50(blå resept)** på lik linje som øvrig anbefalt sviktmedikasjon. Fastleger har forskrivningsrett på lik linje med spesialister i indremedisin og kardiologi.

Tony Andre Josefsen,
Kardiolog SØ.


Ref. Felleskatalog. Paradigme-HF study. ESC-guidelines. Novartis.