Samhandlingsutvalg for fastleger - SUFF

Møtereferat 9. februar 2018
Tuneteknikeren - Møterom 405A kl. 13-15

 

Sak 1-18 Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus i Sykehuset Østfolds sykehusområde

Sak 2-18 Systematisk arbeid for utvikling av helsetjenester i Østfold

Sak 3-18 Kommunikasjon og samhandling i influensatider

Sak 4-18 Drøfting av SUFF-mandat i administrativt samarbeidsutvalg 8.2.18

Sak 5-18 Orientering om avviksfunksjon i Fastlegeportalen – muntlig orientering

Les Mer ...

Analyseverktøy for PKO i Østfold

For å sikre en ryddig og god saksbehandling av saker til SUFF har praksiskonsulentene (PKO = praksiskonsulentordningen) utarbeidet et forslag til «Systematisk arbeid for utvikling av helsetjenester i Østfold» som tar hensyn til partenes perspektiv og handlingsrom i saksutredninger. Les Mer ...