Innleggelse uten konferering

I forbindelse med revidering av retningslinje 3 - Innleggelse i SØ, ble det i ADMS vedtatt att innleggende instans kan sende inn pasienten uten konferering, dersom konferering ikke er mulig innen rimelig tid Les Mer ...