Nevrologisk konfereringstelefon på dagtid 

Ved en Questback undersøkelse ønsket Nevrologisk avdeling å få tilbakemelding på hvordan konfereringstelefonen fungerer på nevrologisk avdeling og om det er nyttig for fastlegene slik Les mer...

Ønske om nye avtalespesialister

Hvis fastleger i Østfold får lov til å bestemme, vil nye spesialisthjemmler i fremtiden å være innen Psykiatri, hudsykdommer, nevrologi, kardiologi og revmatologi.  
Les Mer ...

Funksjonsvurdering vs. valg av transportløsning

Kvalitet på legerklæringer i forbindelse med skoleskyss varierer sterkt. I noen fylker har resp. fylkeskommunen avtale med en legenemnd som "overprøver" slike legererklæringer på oppdrag.  Østfold fylkeskommune ser behov for å opprette en slik ordning i Østfold, Les Mer ...