Funksjonsvurdering vs. valg av transportløsning

Kvalitet på legerklæringer i forbindelse med skoleskyss varierer sterkt. I noen fylker har resp. fylkeskommunen avtale med en legenemnd som "overprøver" slike legererklæringer på oppdrag.  Østfold fylkeskommune ser behov for å opprette en slik ordning i Østfold, Les Mer ...