Konferansetelefon ved innleggelse.

I november 2015 opplevde Sykehuset i Østfold en betydelig økt pasienttilstrømning og det ble funnet nødvendig å iverksette midlertidig endringer i rutinene for øyeblikkelig hjelp- innleggelser. Det ble også tilkjennegitt at ordningen skulle evalueres uten utdypende avklaring rundt selve evalueringen. Les Mer ...

Avvisning på DPS har konsekvenser for pasienter

Praksiskonsulenter har fått henvendelser fra fastleger om antall avviste henvisninger fra DPS økt anmerkningsvert siden 1.e november etter at nye pasientrettighetsloven trådde i kraft. Ofte er avslag begrunnet med "Helsehjelpen anses ikke å være nyttig". Les Mer ...

Sekreterjobb, hva menes med det?

Det er naturlig at spesialister kan be fastleger å komplettere en mangelfull henvisning eller gi råd om oppfølgning etter avsluttet behandling. Men å fullføre, en av spesialisten startet, utredning / behandling oppfattes av fastleger som sekretærjobb. Les Mer ...

Praksiskonsulentenes mening

Konfereringstelefonen har ikke fungert etter intensjonene. Ikke sjelden feiler tekniske løsningen for viderekobling av samtaler i konfereringstelefon som avslutter ubesvart etter flere minutters venting. Les Mer ...