Sykehuset Østfold inviterer til temakonferanse om tuberkulose onsdag 6. april i plenumssalen på Kalnes

Nedgangen i forekomsten av tuberkulose i Norge gjennom mange tiår har stanset opp, og har vist en økning igjen fra slutten av 1990-tallet. Forekomsten av tuberkulose i våre nærområder og globalt er fortsatt svært høy. Andelen tilfeller av resistent tuberkulose øker, samtidig med økt migrasjon og reisevirksomhet. Les Mer ...