Innhold i dette nummer

Referat fra SUFF, avviksmeldinger for leger, veileder i akuttpsykiatri (VAP) som app, sommerferieavvikling i SØ, sommerferieavvikling øyeleger i Østfold, pakkeforløp prostatakreft, ø-hjelp øye, ventrikkelcancer i Østfold. Les Mer ...

Til fastleger

Sykehuset Østfold HF får mange interne og eksterne henvisninger til MR og avdeling for bildediagnostikk ser en sterk vekst av interne henvisninger. Henvisningsvolumet overstiger avdelingens tilgjengelige MR kapasitet. Les Mer ...

Invitasjon

12 mai markeres den internasjonale ME Dagen over hele verden. ME-foreningen arrangerer en samling og inviterer  interesserte og berørte gjester som fastleger, helsepersonell, skole polititikere, pårørende, Les Mer ...