Pasientenes rett til behandling

Etter at den nye pasientrettighetsloven trådde i kraft 1. nov 2015 har det oppstått en situasjon hvor en og samme henvisning fra fastlege, få tre forskjellige rettighetsstatus avhengig av hvordan henvisningen adresseres. Les Mer ...

Innhold i dette nummer

Referat fra SUFF, avviksmeldinger for leger, veileder i akuttpsykiatri (VAP) som app, sommerferieavvikling i SØ, sommerferieavvikling øyeleger i Østfold, pakkeforløp prostatakreft, ø-hjelp øye, ventrikkelcancer i Østfold. Les Mer ...

Til fastleger

Sykehuset Østfold HF får mange interne og eksterne henvisninger til MR og avdeling for bildediagnostikk ser en sterk vekst av interne henvisninger. Henvisningsvolumet overstiger avdelingens tilgjengelige MR kapasitet. Les Mer ...