NY ORDNING FOR PASIENTREISER FRA 01.10.16

I forbindelse med at Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for Pasientreiser, ønsker Pasientreiser ved Sykehuset Østfold å komme med en presisering av de viktigste endringene som vil påvirke reiser til og fra behandling.Les Mer ...