Nyhetsbrev til fastleger.

I dette nummer kan du lese om endringer i psykisk helsevernloven vedr. samtykkekompetanse, pasientforløp alderspsykiatri, Helt sjef!, elektronisk overføring av bilder mellom Unilabs/Aleris og SØ og kurs i lindrende behandling.Les Mer ...

Den nyeste utgaven av For Fastleger finner dere nedenfor.

Der kan man lese om bl.a. AntiD-vaksine til RhD-negative, tidlig oppdagelse og behandling av sepsis, MRSA, tolkebehov i henvisning til sykehuset, innlogging i fastlegeportalen, faste medisiner til Les mer...