Hvor er det hjelp å få?

Alle har en psykisk helse. Vi skiller mellom en god psykisk helse, psykiske vansker og psykiske lidelser. En god psykisk helse er et viktig grunnlag for å mestre livet og dets utfordringer. Det handler om evnen til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav i livet. Norske barn er gjennomgående friske og har god fysisk og psykisk helse.Les Mer ...

Sykehuset Østfold flytter til Kalnes 2. november kl 0800.

Informasjonsbrev til  fastleger-kommuner. Akuttmottaket på Kalnes åpner Mandag 2. nov. 2015 kl 08:00, Det er 45 dager til! Inneliggende pasienter på SØF flyttes til Kalnes mandag 2. november og tirsdag 3. november. Les Mer ...