Faglige anbefalinger og informasjon om finasiering

Her kommer oppdatert informasjon om helsetilbudet til flyktninger og asylsøkere, det omhandler faglige anbefalinger og informasjon om finansiering. Merk at dersom det gis helsehjelp før pasienten er tildelt d-nummer eller f-nummer kan DUF-nummer eventuelt fødselsdato anvendes i oppgjørskravet mot HELFO. Les Mer ...

Hvor er det hjelp å få?

Alle har en psykisk helse. Vi skiller mellom en god psykisk helse, psykiske vansker og psykiske lidelser. En god psykisk helse er et viktig grunnlag for å mestre livet og dets utfordringer. Det handler om evnen til å mestre tanker, følelser, atferd og hverdagens krav i livet. Norske barn er gjennomgående friske og har god fysisk og psykisk helse.Les Mer ...