Ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten.

Det har kommet ny forskrift om kompetansekrav for leger i kommunehelsetjenesten 1. mars 2017.Det vil ikke bli inngått nye veiledningsavtaler etter 1. mars, fastleger og vikarer for mer enn et år Les mer...

Til rekvirenter av pasienttransport

Vi bruker 30 millioner for mye på pasienttransport i Østfold. Pasientreiser i Østfold hadde et overforbruk på mer enn 30 millioner i 2016. Dette går direkte fra Sykehuset Østfolds budsjett,Les Mer ...

Til legekontorene i Sarpsborg

Onsdag 25. januar 2017 ønsker vi velkommen til folkemøte om demens i bystyresalen. Målgruppen er demensrammede, deres pårørende eller de som jobber med demens. Derfor vil vi gjerne spre den vedlagte plakaten på legekontorene i kommunen. Les Mer ...