Fastlegeportalen oppgraderes til Versjon 3.2

Denne oppgradering forbereder fastlegeportalen for integrasjon med Informasjonstjenesten velg behandlingssted(IVBS). Hensikten er bl.a. at fastleger skal kunne se oppdatert ventetid hos Les mer...

Planert nedetid

Fredag 23. juni mellom 12:00-18:00 vil fastlegeportalen være nede pga oppgradering til en ny dedikert servere. Vi arbeider med forberedelser innfør oppgraderingen og det kan ibland merkes av Les mer...

Hva er nytt i versjon 3.0?

Oppdatering av fastlegeportalen til versjon 3 er utført. Små feil og justeringsbehov etter versjon oppdatering er uunngåelig, men vårt utviklerteam arbeider for fullt for å finne og korrigere slike feil. Vi beklager ulemper dette kan innebære.Les Mer ...

Ny plattform med nye muligheter

23. mai 2015 startet vi arbeide med å bytte plattform for Fastlegeportalen. Den gamle verjson er tilgjengelig frem til all innhold er flyttet til den nye. I den ney plattformen får vi mange nye funksjonaliteter og muligheter bl.a. nyhetsbrevarkiv fra sykehus, kommuner, NAV og andre offentlige samarbeidsparter Les Mer ...