Plakat - vi flytter

Til fastlegekontorene i Østfold t.o. Vedlagt ligger samme plakaten som er sendt dere pr. post/lab.kasser i papirformat. Kan henges opp på venterommet til informasjon for pasientene. Les Mer ...