NY ORDNING FOR PASIENTREISER FRA 01.10.16

I forbindelse med at Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for Pasientreiser, ønsker Pasientreiser ved Sykehuset Østfold å komme med en presisering av de viktigste endringene som vil påvirke reiser til og fra behandling.Les Mer ...

Pasientenes rett til behandling

Etter at den nye pasientrettighetsloven trådde i kraft 1. nov 2015 har det oppstått en situasjon hvor en og samme henvisning fra fastlege, få tre forskjellige rettighetsstatus avhengig av hvordan henvisningen adresseres. Les Mer ...

Innhold i dette nummer

Referat fra SUFF, avviksmeldinger for leger, veileder i akuttpsykiatri (VAP) som app, sommerferieavvikling i SØ, sommerferieavvikling øyeleger i Østfold, pakkeforløp prostatakreft, ø-hjelp øye, ventrikkelcancer i Østfold. Les Mer ...