Konferansetelefon ved innleggelse.

I november 2015 opplevde Sykehuset i Østfold en betydelig økt pasienttilstrømning og det ble funnet nødvendig å iverksette midlertidig endringer i rutinene for øyeblikkelig hjelp- innleggelser. Det ble også tilkjennegitt at ordningen skulle evalueres uten utdypende avklaring rundt selve evalueringen. Les Mer ...