Implementering av pakkeforløp psykisk helsevern barn og ungdom

Pakkeforløp for utredning- og behandling innen psykisk helse for barn og ungdom skal implementeres fra 1. sept 2018. Men utover høringsutkast til pakkeforløp, er det foreløpig lite andre sentrale føringer å finne. Les Mer ...

Velkommen til forelesning om ME

Katarina Lien er en av Norges eksperter og forskere på ME. Til daglig jobber hun på ME senteret på Oslo Universitetssykehus.

Sted: Blå Grotte, Fredrikstad, onsdag 10. mai kl. 118:30 - 20:30     MEDAGEN-2017
Les Mer ...